Nieuwe pensioenwet per 1-1-2015

In onze eerdere berichten hebben al melding gemaakt dat de overheid behoorlijk het mes zet in de mogelijkheid om fiscaal vrijgesteld pensioen op te bouwen.
Samengevat behelst het de volgende maatregelen:
• Opbouwpercentages worden verder verlaagd: middelloonregelingen wordt van 2,15 verlaagd naar 1,875 en eindloonregelingen van 1,9 naar 1,657.
• Boven € 100.000 salaris geen fiscale vrijstelling meer
• Wel mogelijk om aanvullend pensioen uit netto salaris op te bouwen in box 3, maar vermogen dan wel belast.
Het maximale percentage voor middelloonregelingen wordt van 2,15 verlaagd naar 1,875 en voor eindloonregelingen van 1,9 naar 1,657 van het salaris. Boven een loon van € 100.000 kan vanaf 1 januari 2015 geen fiscaal aftrekbare pensioenopbouw meer plaatsvinden. U kunt wel voor het loon boven € 100.000 vrijwillig aanvullend pensioen opbouwen via een nettolijfrente of nettopensioen. Dit betekent dat u de premie-inleg moet betalen uit uw nettoloon. De premie-inleg is gemaximeerd op de premie die nodig is voor een aanspraak van 1,875% van het loon boven € 100.000.

Voordeel van het opbouwen van aanvullend pensioen uit het netto salaris is dat de uitkering uit de nettolijfrente (of nettopensioen) onbelast is. Immers, er is al loonbelasting ingehouden over dit geld. Ook zijn de aanspraken op de nettolijfrente of nettopensioen zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting in box 3. Maar het vermogen wordt wel belast met de vermogensrendementsheffing.

U mag wat ons betreft de percentages meteen weer vergeten, veel belangrijker is de vraag of u aanvullend pensioen nu gewoon opzij moet zetten door meer algemene middelen te gaan sparen (beleggen) of dit te doen middels deze nieuwe nettolijfrente (of nettopensioen). Dit is waar wij u bij kunnen helpen, want als u vermogen opbouwt in een dergelijk product is wel een inkomen voor uw gehele leven verzekerd, maar bij overlijden blijft het vermogen bij de pensioenverzekeraar. Als u aanvullend inkomen uit uw vrije vermogen haalt, blijft het restant bij overlijden over voor de erfgenamen. Kortom, een goede mix tussen vrij vermogen en beklemd vermogen is maatwerk en dat kunnen wij voor u kaart brengen. Dat doen we niet met een ingewikkeld technisch verhaal, maar met een begrijpelijk overzicht waarin uw huidige inkomen wordt vergeleken met uw verwachtte pensioen inkomen en hoeveel u nodig heeft om een eventueel gat hiertussen op te vullen.

Bel ons op 035-3030349 om een afspraak te maken over mail naar info@mjradvies.nl.