Vermogensbegeleiding

Vermogensbegeleiding betekent dat wij u als onafhankelijk adviseur op permanente basis gaan begeleiden bij uw vermogensdoelstellingen. Dit is een geïntegreerde aanpak waarbij alle financiële doelstellingen en verplichtingen voor u in kaart worden gebracht en met u worden besproken. We analyseren of uw doelstellingen haalbaar zijn en welk doelvermogen uiteindelijk nodig is om de doelstellingen te behalen. Vervolgens toetsen wij of uw huidige beleggingen en andere vermogensbestanddelen voldoende aansluiten bij uw doelstellingen. We analyseren grondig de relatie en prestaties van uw bank en vermogensbeheerder en zorgen voor betere afspraken met uw bank of beheerders. Vervolgens houden wij elke verandering die plaats vindt voor u in de gaten. Of dit nu een wijziging is in de pensioenwet, het belastingstelsel of de zorgwet. Wij houden u op de hoogte van de gevolgen van en laten u zien in hoeverre dit invloed heeft op uw doelstellingen. Ook als u zelf nieuwe plannen heeft of uw situatie wezenlijk verandert, rekenen wij direct voor u door wat dit betekend. Uw financiële dossier wordt door ons permanent bijgehouden en u krijgt online inzage in uw eigen financiële dashboard.

Vermogensbegeleiding is een combinatie van financiële planning en vermogensregie

Vermogensconsultancy

Desgewenst kunt u ons ook separaat inschakelen voor de inhoudelijke begeleiding bij uw beleggingen. Als onafhankelijk adviseur zorgen wij voor:

  • Begeleiding bij uw gesprekken met banken en vermogensbeheerders
  • Bemiddeling in uw relatie met banken en vermogensbeheerders (klachten, tarieven of aanbestedingen van een mandaat

Portefeuille-analyse

  • Analyse van bestaande beleggingsportefeuilles op kosten, risico, rendement en beleggingsbeleid

Haalbaarheidsanalyse

  • Analyse van de haalbaarheid van uw huidige (vermogens)doelstellingen rekening houdend met het huidige beleggingsbeleid
  • Plan van aanpak voor verbetering van de haalbaarheid van uw doelstellingen door kostenverlaging, rendementsverbetering en risicobeheersing

Rapportage

  • Rapportage en analyse van uw totale vermogen in één helder overzicht