Tarieven

We werken graag aan een langdurige vertrouwensrelatie. Onze dienstverlening is puur maatwerk en zo ook onze vergoedingsafspraak met u. We werken met een abonnementstarief of hanteren het uurtarief ad  € 150,-  voor onze dienstverlening. Hieronder treft u aan welke tarieven wij hanteren.

Alle tarieven zijn inclusief BTW

 

Vermogensbegeleiding abonnement vermogensbegeleiding vanaf € 750 per kwartaal (afhankelijk van vrij belegbaar vermogen)

In deze dienstverlening integreren wij een uitgebreide financiële planning met een analyse van de vermogensbestanddelen en de haalbaarheid van de financiële doelstellingen. Uit deze analyse volgt een plan van aanpak met concrete antwoorden op uw vragen en aanbevelingen voor verbeteringen. Ook stellen we een persoonlijk beleggingsmandaat (met onder meer de strategische asset allocatie) op dat we samen met uw bank of vermogensbeheerder bespreken. We helpen u met het onderhandelen van een gunstig tarief voor het vermogensbeheer. Vervolgens toetsen wij jaarlijks het beleggingsbeleid en onderzoeken of uw doelstellingen nog steeds haalbaar zijn. Tevens krijgt u online inzage in uw eigen financiële dashboard. Elke wijziging of aanpassing voeren wij door in dit dashboard, zodat u altijd op de hoogte bent van uw totale financiële situatie. Daarnaast staan wij u permanent voor u klaar met met betrekking tot uw vermogensvragen.

Urendeclaratie uurtarief ad € 150,- 

U betaalt voor de adviesuren die wij voor u besteden na het kennismakingsgesprek. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit de inventarisatie, het uitwerken van een financieel plan of vermogensanalyse, het periodiek actualiseren van het financieel plan of de vermogensanalyse en ad-hoc adviezen. U ontvangt altijd achteraf een gedetailleerd overzicht van de door ons voor u gewerkte uren.

Vast tarief voor bepaalde adviestrajecten maatwerk, offerte op basis van verwachte tijdsbesteding.

Bij bepaalde vragen kunt u ervoor kiezen om vooraf een vast tarief met ons af te spreken. Deze prijsopgave berekenen wij door een inschatting van de door ons voor u te verrichten adviesuren vermenigvuldigd met het uurtarief. Het voordeel is dat u vooraf weet waar u aan toe bent.

 

Algemene voorwaarden