Tarieven

We werken graag aan een langdurige vertrouwensrelatie. Onze dienstverlening is puur maatwerk en zo ook onze vergoedingsafspraak met u. We werken met een abonnementstarief of hanteren het uurtarief ad  € 150,-  voor onze dienstverlening. Hieronder treft u aan welke tarieven wij hanteren.

Alle tarieven zijn inclusief BTW

Urendeclaratie uurtarief ad € 150,- 

U betaalt voor de adviesuren die wij voor u besteden na het kennismakingsgesprek. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit de inventarisatie, het uitwerken van een financieel plan of vermogensanalyse, het periodiek actualiseren van het financieel plan of de vermogensanalyse en ad-hoc adviezen. U ontvangt altijd achteraf een gedetailleerd overzicht van de door ons voor u gewerkte uren.

Vast tarief voor bepaalde adviestrajecten maatwerk, offerte op basis van verwachte tijdsbesteding.

Bij bepaalde vragen kunt u ervoor kiezen om vooraf een vast tarief met ons af te spreken. Deze prijsopgave berekenen wij door een inschatting van de door ons voor u te verrichten adviesuren vermenigvuldigd met het uurtarief. Het voordeel is dat u vooraf weet waar u aan toe bent.

 

Algemene voorwaarden