Uw vragen

Of u nu een concrete vraag heeft over bijvoorbeeld uw beleggingen of pensioenopbouw, of juist behoefte heeft aan een geïntegreerde aanpak van uw financiële zaken, wij begeleiden u hier graag bij.

Hypotheek

Aflossen of oversluiten? U vraagt zich af of het voordelig is uw huidige hypotheekfinanciering over te sluiten naar een andere financier of gedeeltelijk af te lossen. De fiscale wetgeving met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek is behoorlijk aan het veranderen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw besteedbaar inkomen? Als u startend ondernemer bent, hoe verkrijgt u dan een hypotheekfinanciering? En als u DGA bent, is het dan voordeliger om te kiezen voor de financiering van uw woning via de bank of via uw eigen BV? Het zijn allemaal relevante vragen waarover wij u kunnen adviseren.

Pensioen en oudedagsvoorziening

We weten vaak niet welk besteedbaar inkomen we na ons pensioen hebben en of het genoeg zal zijn. Er verandert momenteel erg veel op pensioengebied en het is juist nu belangrijk voldoende inzicht in uw pensioensituatie te hebben. Des te langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om uw vermogen beter af te stemmen op de toekomst. Daarom doet u er verstandig aan een pensioenplanning te laten maken. Als u deelneemt in een pensioenregeling, dan weet u inmiddels dat dit waarschijnlijk niet toereikend is voor uw pensioenopbouw. Met het oog op uw (aanvullende) pensioenopbouw kunt u een keuze maken uit verschillende mogelijkheden, zoals een pensioenverzekering, lijfrenteverzekering, bankspaarrekening, pensioenvoorziening binnen de BV en vermogensopbouw in privé. Wij helpen u graag met uw pensioenplanning en de keuzes die u hierbij kunt maken.

Vermogensplanning en beleggen

Vermogensplanning kan van belang zijn in verband met uw toekomstige kosten en uitgaven. Uw vermogen stelt u in staat om de studiekosten van uw kinderen de te financieren of om later te beschikken over een noodzakelijk aanvullend pensioeninkomen. Maar ook om de aankoop van een tweede woning in het buitenland mogelijk te maken. Hiertoe kunt u op verschillende manieren (in uw pensioen BV of in privé) vermogen opbouwen. Uw belegbaar vermogen zal waarschijnlijk in de loop der jaren toenemen als gevolg van besparingen. Het is van belang dat uw vermogen gedurende de opbouwperiode adequaat belegd wordt. Een duidelijk waarneembare trend is dat de dienstverlening van de banken steeds verder standaardiseert en de kosten voor vermogensadvies en -beheer steeds meer toenemen. Als klant krijgt u daarnaast te maken met een beperking van de keuzevrijheid van uw beleggingen. U merkt dat niet alleen de gemiddelde rendementen lager zijn, maar ook wat de negatieve invloed is van hoge kosten op uw uiteindelijke beleggingsrendement. Kwalitatief hoogwaardig advies op maat tegen een redelijke vergoeding is voor steeds meer particulieren onbereikbaar geworden. Wij kunneneen kritische analyse van uw beleggingsportefeuille verzorgen en u adviseren met betrekking tot uw toekomstige vermogensopbouw. Hierbij kunnen wij u terzijde staan in uw relatie met uw bank of vermogensbeheerder.

Inkomensplanning

Inkomensplanning zorgt ervoor dat u in elke fase van uw leven voldoende inkomen heeft. Zo lang u voldoende arbeidsinkomen heeft uit uw dienstbetrekking of uw bedrijf zal dit geen probleem zijn. Maar hoe ziet uw inkomenssituatie er uit indien u of uw partner plotseling arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden. Is er in die situatie voldoende inkomen zodat de achterblijvende gezinsleden hun levensstijl kunnen voortzetten? Bent u tegen deze risico’s adequaat verzekerd of heeft u voldoende reserves opgebouwd om deze risico’s op te kunnen vangen? Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die steeds meer invloed zullen hebben op uw huishoudboekje. Denk aan de stijgende kosten van kinderopvang, de stijgende kosten voor studerende kinderen en de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Tot slot kunt u -al dan niet tijdelijk- te maken krijgen met een vermindering van uw arbeidsinkomen, bijvoorbeeld als u uw baan verliest of als u besluit te gaan ondernemen. Het maken van een inkomensplanning is daarom geen overbodige luxe. Wij helpen u daar graag bij.

Toe- en uittreding maatschap

Als vrije beroepsbeoefenaar is het mogelijk dat u vroeg of laat toetreedt tot een maatschap of aandeelhouder wordt van een NV. En mooie stap vooruit die betekent dat u uit loondienst gaat en zelfstandig ondernemer wordt. Dit heeft gevolgen voor uw civielrechtelijke en fiscale positie. Daarnaast veranderen er op financieel vlak voor u een aantal zaken. Zo bent u niet langer sociaal verzekerd en valt u niet altijd meer onder de bestaande beroepspensioenregeling. Omdat u een samenwerking aangaat met uw collega partners, moet u afspraken met hen contractueel vastleggen. Kortom, terwijl u gewoon doorgaat met uw beroepsuitoefening, is uw toetreding tot een samenwerkingsverband (zoals een maatschap of een NV) een proces waarbij er veel op u afkomt. En als u vervolgens weer uit dat samenwerkingsverband treedt, zult u uw aandeel hierin dienen over te dragen. Vaak betekent dit dat u daarbij een geldsom ontvangt. Op deze beide belangrijke momenten in uw loopbaan, bent u gebaat bij een adequate advisering, die wij u kunnen bieden

Bedrijfsoverdracht

Eens komt het onvermijdelijke moment dat u als ondernemer uw bedrijf moet overdragen. Hoe plant u de aanloop naar dit verkoopmoment, met andere woorden welke voorbereidende handelingen moet u hiervoor verrichten? Het verkooptraject is een stappenproces, waarbij een juiste en tijdige regie heel belangrijk is. In het algemeen geldt dat hoe langer van tevoren u de verkoop van uw onderneming plant, hoe beter u in staat bent dit stappenproces te doorlopen. Tijdens dit traject zult u weliswaar meerdere specialisten inschakelen, maar bent u wellicht in de eerste plaats gebaat bij het aanstellen van een deskundig ‘projectmanager’. Wij kunnen deze rol uitstekend vervullen door samen met u het proces te doorlopen en daarbij de juiste specialisten voor u te selecteren.

Echtscheiding

Als u gaat scheiden, worden ook de gezamenlijke financiën van u en uw partner ontvlochten. Het is belangrijk dat een optimale vermogensverdeling plaatsvindt en dat u beiden weet waar u na de echtscheiding in financieel opzicht aan toe bent. Wij helpen u hier graag bij, desgewenst in nauwe samenwerking met het uw mediator of advocaten.

Afvloeiingsregeling einde dienstverband

Als u vertrekt bij een werkgever waar u langere tijd gewerkt heeft, kunt u in aanmerking komen voor een afvloeiingsregeling (de zogenaamde “gouden handdruk”). U beslist dan of u deze vergoeding direct laat uitkeren of onderbrengt in een eigen stamrecht-BV, een bankspaar- of verzekeringsproduct. Dit proces gebeurt vaak onder tijdsdruk en dan is een deskundige begeleiding van essentieel belang. Uw keuze is afhankelijk van uw toekomstplannen op werkgebied en uw financiële situatie op dat moment. Wij kunnen u helpen bij uw keuze voor een passende structuur en de daarop volgende vermogensplanning.

Overlijden en levenstestament

Hoe draagt u uw vermogen op fiscaalvriendelijke wijze over bij overlijden? En hoe kunt u de belastingafdracht minimaliseren door al tijdens uw leven vermogen over te dragen aan uw kinderen? U vraagt zich daarnaast misschien af hoe u een deel van uw vermogen op verantwoorde wijze kunt schenken aan een goed doel. Als u ondernemer bent, is er een gunstige fiscale regeling om uw bedrijfsvermogen grotendeels belastingvrij over te dragen. Sinds kort bestaat er ook de mogelijkheid om uw wensen (in geval van ouder worden en ziekte in combinatie met een verminderde handelingsbekwaamheid) vast te leggen in een levenstestament. Een tijdig advies hierover, kan later veel onduidelijkheid en vervelende situaties voorkomen. Wij kunnen u door middel van advies hierin begeleiden en later eventueel ook zaken voor u uit handen nemen.

Financiële administratie en belastingen

Ieder jaar dient u weer uw aangifte inkomstenbelasting in te vullen. Een tijdrovende en intensieve bezigheid waarvoor u niet altijd voldoende tijd heeft of wilt vrijmaken. Wij beschikken over de expertise om u deze jaarlijkse klus uit handen te nemen. Ditzelfde geldt voor uw reguliere financiële administratie (het verwerken van uitgaande en inkomende betalingen, alsmede het reguleren van uw betaal- en spaarrekeningen). Wij kunnen er voor zorgen dat uw financiële administratie goed georganiseerd wordt en informeren u hierover door middel van heldere periodieke overzichten.

Second opinion

Een jarenlange bankrelatie of een vaste adviseur (accountant, fiscalist boekhouder of tussenpersoon) die u helpt met uw financiën is wenselijk, maar de scherpte kan er soms van af gaan. En ook al bent u niet ontevreden over uw relatie met de bank of een adviseur, het kan geen kwaad om eens andere deskundigen naar uw financiële situatie te laten kijken. Een belangrijkvoordeel als u ons als onafhankelijk financieel adviseurs inschakelt, is dat wij niet op de stoel van uw bestaande dienstverleners gaan zitten en geen producten verkopen. Wij analyseren uw financiën en wijzen u op mogelijke rendements- en kostenbesparingen. Of we beoordelen in hoeverre u van uw adviseur een passend advies of productaanbod heeft ontvangen. Kortom, als u behoefte heeft aan een second opinion, kunt u ons hiervoor inschakelen.