Wie bent u?

Ondernemer / DGA

Als ondernemer steekt u veel energie en tijd in uw bedrijf. Wij ontzorgen u bij alle vermogensvraagstukken. Denk hierbij aan uw pensioenopbouw (BV), uw hypothecaire financiering en de overdracht van uw vermogen. We creëren een duidelijk overzicht en stemmen alles op een efficiënte manier af met uw bestaande netwerk zoals de accountant, fiscalist en bank. Onze oplossingen leveren u veel tijds- en kostenbesparingen op en bovenal de rust dat alles goed is geregeld. Laat u verrassen door onze pro actieve en resultaatgerichte aanpak.

Medische vrije beroepsbeoefenaar

Binnen de zorg verandert er veel. De NZA onderzoekt de tarieven in de zorg en verzekeraars krijgen steeds meer invloed op uw werkomgeving. Dit leidt tot belangrijke vraagstukken, of u nu net bent gestart als tandarts, op het punt staat in te treden in een maatschap, of juist overweegt uw praktijk te verkopen. Wij zorgen voor een optimale afstemming tussen uw zakelijke en privé  financiën zodat u zich volledig kunt richten op uw praktijk.

 

Zakelijke vrije beroepsbeoefenaar

Tijd is geld in uw werk. Het is een hele kunst om een goede balans te handhaven tussen uw zakelijke en sociale leven. Wij zien dat er weinig tijd en aandacht overblijft voor uw persoonlijke financiën en u veel overlaat aan de financiele dienstverleners. Vaak ontbreekt het daarbij aan goede onderlinge afstemming. Daar zorgen wij voor en we helpen u met de specifieke vragen zoals het opbouwen van een volwaardig pensioen, bij het toetreden tot een maatschap of vennootschap of de keuze voor de juiste financieringsstructuur voor uw huis.

Laat u verrassen door onze pro actieve en resultaatgerichte aanpak.

Expat

Vanuit het buitenland is het vaak lastig om zaken voor later goed te regelen. Wij regelen uw vermogensdoelstellingen voor als u terugkeert naar Nederland. En als u nog financiële belangen in Nederland heeft zoals een huis of vermogen dat u bij een bank aanhoudt, is een goede afstemming lastig. Ondertussen verandert hier in Nederland veel, pensioenregels, hypotheekrente aftrek en financieringsvoorwaarden, alles wijzigt met de regelmaat van de klok. Wij houden het voor u in de gaten en laten u tijdig weten als dit impact heeft op uw situatie.

Bestuurder van non-profit instelling

Als bestuurder heeft u de taak om zorgvuldig om te gaan met het aan u toevertrouwde vermogen en te zorgen dat altijd kan worden voldaan aan de doelstellingen van de stichting of vereniging. Het beoordelen van het beleggingsbeleid is de afgelopen jaren niet eenvoudiger geworden. Wij begeleiden u graag met onze diepgaande kennis op het gebied van beleggen. Dat begint bij de gesprekken met de vermogensadviseurs of -beheerders. Onze onafhankelijke toetsing, rapportage en begeleiding maken dat u op een zorgvuldige wijze financiële verantwoording kunt afleggen aan uw bestuur en achterban. Bovendien bent u als bestuurder verzekert dat het vermogen op een juiste en rendabele manier wordt beheerd. Wij verzorgen ook presentaties en trainingen voor bestuursleden zodat ze in staat zijn met de juiste kennis de vermogensbeheerders te beoordelen.