Wie bent u?

Ondernemer / DGA

Als ondernemer steekt u veel energie en tijd in uw bedrijf. Wij ontzorgen u op hoofdlijnen bij alle vermogensvraagstukken. Denk hierbij aan de adviseurs de u soms regelmatig of sporadisch spreekt over uw pensioenopbouw (BV), uw hypotheek, de beleggingen en de overdracht van uw vermogen. MJR Advies creëert een duidelijk overzicht en stemt alles op een efficiënte manier af met uw bestaande netwerk zoals de accountant, fiscalist en bank. Onze oplossingen leveren u veel tijds- en kostenbesparingen op en bovenal de rust dat alles goed is geregeld. Laat u verrassen door onze pro actieve en resultaatgerichte aanpak.

Medische vrije beroepsbeoefenaar

Binnen de zorg verandert er veel. De werkomgeving eist veel tijd en er blijven belangrijke vraagstukken, zakelijk of privé, waarvoor soms te weinig tijd en aandacht is. Wij zorgen voor een optimale afstemming tussen uw zakelijke en privé  financiën zodat u zich volledig kunt richten op uw praktijk.

 

Zakelijke vrije beroepsbeoefenaar

Tijd is geld, uurtje factuurtje is vaak leidend in uw werk. Wij zien dat er weinig tijd en aandacht overblijft voor uw persoonlijke financiën en u veel overlaat aan de financiële dienstverleners. Vaak ontbreekt het daarbij aan goede onderlinge afstemming. Daar zorgen wij voor en we helpen u met de specifieke vragen zoals het opbouwen van een volwaardig pensioen, bij het toetreden tot een maatschap of vennootschap of de keuze voor de juiste financieringsstructuur voor uw huis.

Laat u verrassen door onze pro actieve en resultaatgerichte aanpak.

Expat

Vanuit het buitenland is het vaak lastig om zaken voor later goed te regelen. Wij regelen uw vermogensdoelstellingen voor als u terugkeert naar Nederland. En als u nog financiële belangen in Nederland heeft zoals een huis of vermogen dat u bij een bank aanhoudt, is een goede afstemming lastig. Ondertussen verandert hier in Nederland veel, pensioenregels, hypotheekrente aftrek en financieringsvoorwaarden, alles wijzigt met de regelmaat van de klok. Wij houden het voor u in de gaten en laten u tijdig weten als dit impact heeft op uw situatie.

Bestuurder van non-profit instelling

Begeleiding van MJR Advies zorgt ervoor dat alle bestuursleden voldoende begrip en inzicht krijgen als er besluitvorming rondom het vermogen aan de orde zijn. Als bestuurder heeft u de taak om zorgvuldig om te gaan met het aan u toevertrouwde vermogen en te zorgen dat altijd kan worden voldaan aan de doelstellingen van de stichting of vereniging. Het beoordelen van het beleggingsbeleid is de afgelopen jaren niet eenvoudiger geworden. Wij begeleiden u graag met onze diepgaande kennis op het gebied van beleggen. Dat begint bij de gesprekken met de vermogensadviseurs of -beheerders. Onze onafhankelijke toetsing, rapportage en begeleiding maken dat u op een zorgvuldige wijze financiële verantwoording kunt afleggen aan uw bestuur en achterban. Bovendien bent u als bestuurder verzekert dat het vermogen op een juiste en rendabele manier wordt beheerd. Wij verzorgen ook presentaties en trainingen voor bestuursleden zodat ze in staat zijn met de juiste kennis de vermogensbeheerders te beoordelen.